Wat doen wij?

Wat doen wij?
by Meldpunt

Wij saneren uw schulden met behulp van de waarde van uw woning.

Stap 1 ↓ Inventarisatie Schulden

Wij maken samen met u een totaaloverzicht van uw bezittingen, uw schulden en uw inkomen. Allereerst is het van belang om duidelijk te weten welke/hoeveel schulden u hebt. Aan de hand van uw inkomen en de waarde van uw bezittingen kunnen wij een inventarisatie maken van het traject dat u gaat doorlopen. Wij zullen altijd discreet met uw situatie omgaan.

Stap 2 ↓ Inventarisatie Woning

Wij inventariseren de waarde van uw woning. Indien mogelijk kopen wij uw woning en huren deze aan u terug.

Stap 3 ↓ Saneringsplan

Wij stellen een schuldsaneringsplan voor op basis van de Minnelijke Schuldhulpverlening Natuurlijke Personen (MSNP) of de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen (WSNP).

Stap 4 ↓ Begeleiding

Wij begeleiden de bewoners van de woning gedurende de periode van schuldsanering.

Stap 5 ↓ Terugkoop van de Woning

Na afloop van de schuldsanering adviseren wij u, indien gewenst, rondom de herfinanciering en terugkoop van uw woning.

U bent nu af van al uw oude schulden en u kunt kiezen of u uw eigen woning terug wilt kopen.