Veel gestelde vragen

Veel gestelde vragen
by Meldpunt
Hieronder enkele veel gestelde vragen. Mocht u nog andere vragen hebben, neem dan gerust contact met ons op. We staan u graag te woord.

Wat doet Meldpunt Schuldsanering?

Wij begeleiden consumenten en ondernemers in de directe sanering van hun schuldenposities met gebruik van de waarde van de eigen woning.

Wat is schuldsanering?

Schuldsanering is de procedure waarin een schuldenaar, vaak in samenwerking met een door de rechtbank aangestelde bewindvoerder of een daartoe aangewezen gemeentelijke functionaris, een akkoord aanbiedt voor de finale kwijting (volledige afdoening) van alle persoonlijke schulden op dat moment. Door dit bedrag, vaak tussen de 10% en 20% van de totale schuld mee te financieren in het bedrag waarvoor de woning wordt overgenomen, wordt de verkoper ervan huurder, en schuldenvrij.

Kan ik in mijn woning blijven wonen?

Ja. Onze begeleiding is er op gericht om uw woning aan te kopen en daarmee uw schulden te saneren. U wordt dan in plaats van eigenaar, huurder van uw woning.

Wat gebeurt er met de hypotheeklening?

Het overleg met de bank waar uw hypotheeklening is afgesloten maakt deel uit van het hulpverleningstraject. Een deel van verkooprijs van uw woning wordt hiervoor ingezet.

Er ligt beslag op mijn salaris of woning, is dat een bezwaar?

Nee. Het overleg met de schuldeisers die beslag hebben gelegd op uw woning of salaris maakt deel uit van het hulpverleningstraject.

Hoe weet ik dat ik deskundig begeleid wordt?

Wij werken uitsluitend met erkende bewindvoerders die zijn aangesloten bij het NVVK. De lijst van leden van het NVVK treft u hier aan.

Hoe weet ik dat ik een goede prijs krijg voor mijn woning?

Wij maken gebruik van onafhankelijke NWWI-taxateurs. Vindt u tijdens het traject een betere aanbieding voor uw woning? Dan krijgt deze voorrang.

Speelt mijn leeftijd of woonplaats een rol?

Nee. Uw woonplaats kan van invloed zijn op de waarde van uw woning. Uw leeftijd kan van invloed zijn op uw vermogen om de woning na verhuur terug te kopen.
Wij nemen al deze omstandigheden mee in een persoonlijk voorstel.

Wie koopt mijn woning?

Uw woning wordt gekocht door professionele of particuliere investeerders, als aanvulling op hun beleggingsportefeuille.

Wie krijgt mijn aanvraag te zien?

Uw aanvraag wordt behandeld door Vondellaan Vastgoed Beheer B.V., in samenwerking met een erkende (NVVK) bewindvoerder.
De woning investeerder krijgt de gegevens over uw woning alleen te zien na ondertekening van een vertrouwelijkheidsverklaring.
In geen geval komen gegevens over uw persoonlijke situatie terecht bij de woning investeerder of bij enige andere derde.

Wat zijn de kosten?

De kosten zijn afhankelijk van de aard van het schuldverleningstraject en de duur ervan. Vooraf krijgt u daarvan een offerte. Deze offerte verplicht u tot niets.
In alle gevallen kunt u gratis bij ons terecht voor een (telefonische) intake. Wij behandelen ook zonder kosten uw vragen per e-mail over onze dienstverlening.

Moet ik altijd de schuldsanering in?

Nee. Wij proberen eerst een minnelijke regeling te treffen met uw schuldeisers. Daarna kijken wij naar de mogelijkheid van een dwangakkoord. Pas wanneer dat niet tot resultaten leidt, zullen wij u voorstellen om gebruik te maken van de meest geschikte wettelijke regeling om definitief van uw schulden af te komen.

Kan ik ook faillissement aanvragen?

Welke regeling voor u het beste past, hangt af van uw persoonlijke omstandigheden. Heeft u hier vragen over? Neem dan contact met ons op.

Is het belangrijk welke schulden ik heb, of hoeveel?

Hoeveel schulden u heeft of wie uw schuldeisers zijn is minder van belang bij uw aanvraag. Alle schulden worden meegenomen. Wat wel belangrijk is, is hoe de schulden zijn ontstaan, en wat het risico is dat ze na de schuldsanering opnieuw zullen ontstaan. Laat u hierover door ons persoonlijk adviseren.

Kan ik nog wel voor mijn gezin zorgen in de periode van schuldsanering?

Wij brengen vooraf in kaart hoeveel u nodig heeft voor u en uw gezin. Daarna bespreken wij samen met u de mogelijkheden om zo goed mogelijk voor iedereen te zorgen gedurende de komende jaren. Dan kunt u vergelijken, hoe de situatie er uit zou zien wanneer u dezelfde schulden, met rente, helemaal zou aflossen met uw eigen spaargeld en inkomen in dezelfde periode.

Gaat mijn huis niet heel duur worden om terug te kopen na de schuldsanering?

Wij overleggen met u vooraf over de prijzen van aankoop en terugkoop die voor alle partijen aantrekkelijk en haalbaar zijn.

Hoeveel moet ik er bij werken per maand?

De verplichting om tenminste 36 uur per week te werken kan in veel gevallen deel uitmaken van een wettelijk schuldsaneringstraject.

Waar moet ik nog meer rekening mee houden?

Op de dienstverlening van Meldpunt Schuldsanering zijn Algemene Voorwaarden van toepassing, die u hier kunt downloaden. De dienstverlening van Meldpunt Schuldsanering heeft een maatschappelijk karakter, en is niet voor iedereen bestemd. Meldpunt Schuldsanering houdt zich steeds het recht voor om op grond van haar maatschappelijk toetsingskader aanvragen af te wijzen, lopende trajecten te beëindigen of om (tussentijdse) veranderingen voor te stellen in lopende aanbiedingen. U wordt daar dan steeds tijdig vooraf per e-mail over geïnformeerd.

Hoe worden goede huurders beloond?

Bij de eerste aankoop van de woning reserveren wij altijd een bedrag vooraf voor het onderhoud en het beheer ervan. Wanneer u de woning zelf goed onderhoud en wanneer het beheer geen onverwachte kosten oplevert, dan kan deze reservering vrijvallen. Dit bedrag kan oplopen tot 5% van de waarde van uw woning. Bij een goed onderhoud en beheer deelt u in dit voordeel. Met dit geld kunt u een belangrijk deel van de aankoopkosten voldoen, wanneer u besluit om uw woning weer terug te kopen na afloop van de schuldsanering. De exacte voorwaarden variëren met uw schuld- en inkomenspositie en de waarde en kenmerken van uw woning. Vraag ons om een persoonlijke opgave in uw geval.