Maatschappelijke Schuldhulpfinanciering

Maatschappelijke Schuldhulpfinanciering
by Meldpunt

Voor de schuldenaren

Wanneer een woningeigenaar zijn hypotheekschulden niet meer kan dragen, dreigt in het uiterste geval aan het einde van gewone procedures een gedwongen of opgelegde huisuitzetting.

De woningeigenaar moet dan op zoek naar een sociale huurwoning. Deze woningen zijn niet altijd beschikbaar, zeker niet in de buurt van het werk of in de buurt van de school waar de kinderen naartoe gaan. In veel van deze gevallen komt men niet in aanmerking voor een urgentie bij een woningcorporatie en de wachtlijst is vaak vele jarenlang.

Het alternatief is dan een woning in de private sector, of een verhuizing. Het nettoresultaat van een uitzetting is dan, dat de schuldenaar na de uitzetting juist te maken krijgt met hogere woninglasten en met meer kosten rondom verhuizing, herinrichting en reiskosten dan ervoor.

Meldpunt Schuldsanering zorgt daarom voor oplossingen, zonder gedwongen verhuizingen. Kortom: betaalbare huren op het niveau van sociale woningbouw voor mensen met weinig geld!

Voor de maatschappij

Huisuitzettingen brengen enorme maatschappelijke kosten met zich mee voor alle betrokkenen. Uit onderzoek blijkt dat Schuldhulpverlening of WSNP-trajecten uiteindelijk als resultaat hebben, dat ca. 4 procent van openstaande schuld alsnog voldaan wordt.

De kosten van het systeem waarin de traditionele schuldhulpverlening gevangen zit bedragen ruim 18 procent van de openstaande schulden; grotendeels in de vorm van vergoeding van tijd en inspanningen van een grote groep betrokken hulpverleners, deurwaarders, bewindvoerders, advocaten en rechters.

Gedwongen woninguitzettingen zijn één van de voornaamste oorzaken van schooluitval en gevoelens van onveiligheid bij kinderen. De betrokken financierders, die eerder geprofiteerd hebben van de rente-inkomsten van de hypotheeklening, ontdoen zich van de schuldenaar, ten koste van de gemeente (die de kosten voor de maatschappelijke opvang draagt) en andere maatschappelijke organisaties (die de ontwrichtende gevolgen van een uitzetting kunnen opvangen).

Meldpunt Schuldsanering zorgt daarom voor oplossingen, die erin voorzien dat de schuldenaar ook na afloop van zijn sanering in zijn woning kan blijven wonen. Kortom: een extra financiële steun in de rug wanneer de bewoner gedurende de schuldsanering goed voor de woning blijft zorgen!